Psychoterapie

individuální, párová a rodinná


Individuální

Do individuální psychoterapie vstupuje klient sám za sebe. Při pravidelných setkáváních s terapeutem nechává terapeuta nahlížet do svého vnitřního světa. Sděluje mu své obtíže a trápení. Spolu pak hledají možnosti většího porozumění, spokojenosti, radosti a zdraví nebo možnosti adaptace na novou životní situaci. Setkávání probíhají každý týden nebo každých 14 dní.


Párová

Do párové terapie vstupují partneři společně. Tématem terapie je jejich vztah. Terapeut je prostředníkem. Pomáhá partnerům pracovat na jejich zakázce – cíli, se kterým do terapie přišli. Což v praxi znamená, že zadáním pro terapii může být i „nebolestný“ rozchod. Setkávání probíhají každé tři týdny až měsíc.


Rodinná

Do rodinné terapie vstupuje celá rodina jako systém. Při úvodním setkání je dobré se potkat v co největším počtu členů. Postupně se účast na setkáních proměňuje. Terapeut se na čas stává pomyslnou součástí rodinného systému, snaží se svým působení aktivovat vnitřní zdroje rodiny a tím ji podpořit ve zdravějším způsobu fungování. Setkávání probíhají jednou za měsíc až šest týdnů.


Klienti VZP a RBP mají terapii plně hrazenou ze ZP. Ceník pro ostatní pojištěnce: Individuální terapie 1000 Kč za 50 minut Párová terapie 1200 Kč za 60 minut/ 1500 Kč za 75 minut / Rodinná terapie 1200 Kč za 60 minut / 1500 Kč za 75 minut/ Therapy in English 1500 CZK for 60 minutes

spodní okraj

obsahuje bg.