Psychodiagnostika

Nabízíme možnost Cíleného psychologického vyšetření nebo Komplexního psychologického vyšetření


Cílené vyšetření

je obvykle realizováno na základě požadavku ze strany lékaře, pracovníka v sociálních službách, kolegy psychologa. Základními metodami vyšetření jsou vždy pozorování a rozhovor. Užití dalším diagnostických metod se různí na základě zadání. Vyšetření probíhá obvykle v několika prodloužených setkáních.

Pojištěnci VZP a RBP mají vyšetření plně hrazené ze zdravotního pojištění. Cena pro ostatní pojištěnce záleží na množství použitých metod. Obvykle se pohybuje v rozmezí 3000 – 4000 Kč za vyšetření


Komplexní vyšetření

je častěji realizováno na základě požadavku klienta samotného. Přestavuje užití širší škály psychodiagnostických metod. Je časově náročnější. Pokud není vyžádáno lékařem, školou nebo jinou institucí, klient si jeho realizaci plně hradí.

Cena vyšetření se pohybuje okolo 6000 Kč / záleží na rozsahu a množství použitých metod/ .

spodní okraj

obsahuje bg.