Mgr. Lucie Sušická


Jednooborovou psychologii jsem studovala na FF UK. Studium jsem ukončila v roce 1996. Kromě studia jsem prošla dlohodobým sebezkušenostním výcvikem v dynamické psychoterapii ve Skálově institutu. Dále kurzem Práce s tělem v psychoterapii pořádaným Sekcí muzikoterapie a neverbálních technik Psychoterapuetické společnosti ČLS, Výcvikem v rodinné terapii psychosomatických poruchu v Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, kurzem Terapie párového vztahu a dalšími krátkobými kurzy a semináři. Mám Atestaci z klinické psychologie a systematické psychoterapie. Jsem certifikovaná rodinná a párová terapeutka.

Během studia jsem pracovala v chráněném bydlení pro dlouhodobě duševně nemocné – schizofreniky. Tam jsem sepisovala svou diplomovou práci. Po ukončení studia jsem nastoupila do bohnické psychiatrické léčebny na příjmové oddělení. Tam jsem se setkávala s klienty v akutní fázi psychického onemocnění. Zde jsem zpracovávala psychologická vyšetření a poskytovala psychoterapii. Souběžně jsem jeden rok pracovala v Monádě, prvním centru komplexní péče v Praze. Pak následoval roční pobyt v USA.

Po návratu jsem několik let působila v personálně poradenské společnosti MitaThor Int. Zde jsem se podílela na výběru pracovníků na pozice v managementu firem formou Assessment centra, přispěla k realizaci několika personálních auditů.

Po návratu z MD jsem nastoupila do Denního psychoterapeutického stacionáře Ondřejov na oddělení pro léčbu závislostí na alkoholu, lécích a hazardní hře. Souběžně s tím jsem pracovala v Centru komplexní péče Dobřichovice, kde se léčí převážně klienti s psychosomatickými obtížemi.

V posledních letech jsem vedla sekci psychologů v soukromém ambulantním zdravotnickém zařízení společnosti Ambicare.

Od března 2019 mám svou soukromou praxi. Jsem vdaná, mám 3 děti a psa. Ráda trávím čas se svými blízkými, čtu, sportuji, tancuji a cvičím jogu.

.

PhDr. Andrea Mládková


psycholožka

Jednooborovou psychologii jsem vystudovala na FF UK (1990-1996), rigorózní zkoušku jsem složila v roce 2000. Po ukončení studia jsem začala pracovat v oblasti Human Resources. Nejprve v malé poradenské firmě, později ve farmaceutické firmě Zentiva, kde byl mou odpovědností nábor a výběr zaměstnanců do středního a vyššího managementu, výběr specialistů a medicínských reprezentantů.

V letech 2002 – 2006 jsem prošla psychoterapeutickým výcvikem v Gestalt terapii organizovaným Institutem pro gestalt terapii v Praze (IGT). Po skončení mateřské dovolené jsem opustila oblast personalistiky a od roku 2008 jsem pracovala jako psycholog, psychoterapeut v nestátním zdravotnickém zařízení CKP Dobřichovice, které se zabývá léčbou psychosomatických onemocnění.

V současné době pracuji ve školském poradenském zařízení s dětmi a dospívajícími a v soukromé praxi v Praze, kde poskytuji psychologické poradenství dospělým, dětem i rodinám. Dále nabízím profesní a kariérové poradenství a psychologickou diagnostiku.

Jsem členem Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP.

Jsem vdaná, mám dvě děti a psa. Volný čas ráda trávím s rodinou v přírodě.

.