Mgr. Lucie Sušická


Jednooborovou psychologii jsem studovala na FF UK. Studium jsem ukončila v roce 1996. Kromě studia jsem prošla dlohodobým sebezkušenostním výcvikem v dynamické psychoterapii ve Skálově institutu. Dále kurzem Práce s tělem v psychoterapii pořádaným Sekcí muzikoterapie a neverbálních technik Psychoterapuetické společnosti ČLS, Výcvikem v rodinné terapii psychosomatických poruchu v Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, kurzem Terapie párového vztahu a dalšími krátkobými kurzy a semináři. Mám Atestaci z klinické psychologie a systematické psychoterapie. Jsem certifikovaná rodinná a párová terapeutka.

Během studia jsem pracovala v chráněném bydlení pro dlouhodobě duševně nemocné – schizofreniky. Tam jsem sepisovala svou diplomovou práci. Po ukončení studia jsem nastoupila do bohnické psychiatrické léčebny na příjmové oddělení. Tam jsem se setkávala s klienty v akutní fázi psychického onemocnění. Zde jsem zpracovávala psychologická vyšetření a poskytovala psychoterapii. Souběžně jsem jeden rok pracovala v Monádě, prvním centru komplexní péče v Praze. Pak následoval roční pobyt v USA.

Po návratu jsem několik let působila v personálně poradenské společnosti MitaThor Int. Zde jsem se podílela na výběru pracovníků na pozice v managementu firem formou Assessment centra, přispěla k realizaci několika personálních auditů.

Po návratu z MD jsem nastoupila do Denního psychoterapeutického stacionáře Ondřejov na oddělení pro léčbu závislostí na alkoholu, lécích a hazardní hře. Souběžně s tím jsem pracovala v Centru komplexní péče Dobřichovice, kde se léčí převážně klienti s psychosomatickými obtížemi.

V posledních letech jsem vedla sekci psychologů v soukromém ambulantním zdravotnickém zařízení společnosti Ambicare.

Od března 2019 mám svou soukromou praxi. Jsem vdaná, mám 3 děti a psa. Ráda trávím čas se svými blízkými, čtu, sportuji, tancuji a cvičím jogu.

.

spodní okraj

obsahuje bg.